logo
Convocatoria CURSOS AFD 2019-20
14 Nov

Según se establece no Art. 16.2 da ORDE do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se establecen as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021.